top of page

Regulamin zakupów i zwrotów 

Regulamin zakupów i zwrotów konsultacji na www.milimetriks.com

Złożenie zamówienia w sklepie jest równoznaczne z akceptacją treści regulaminu.

1. Właścicielem sklepu znajdującego się pod adresem internetowym: Milimetriks Graphic Studio  z siedzibą Ul. Kołobrzeska 6, 10-443 Olsztyn , NIP 8133304772 . 

Szczegółowe dane firmy znajdziecie Państwo w zakładce POLITYKA PRYWATNOŚCI.

2. Sprzedaż konsultacji odbywa się za pośrednictwem internetu. Poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza znajdującego się na stronie, oraz dokonanie wyboru konsultacji, składający zamówienie, zwany dalej Kupującym zawiera umowę z firmą realizującą zamówienie zwaną dalej Sprzedającym.

3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku. Zamówienia, które wpłynęły po godzinie 18:00 oraz w dni wolne od pracy są traktowane jako zamówienia z następnego dnia roboczego. Zamówienia rejestrowane są automatycznie. 

4. Kupujący może w szczególnych wypadkach złożyć zamówienie za pomocą poczty elektronicznej. Kupujący zobowiązuje się do podania w zamówieniu wszystkich niezbędnych danych potrzebnych do jego realizacji tzn. dokładnego adresu, formy płatności, oraz szczegółowych opisów wybranego towaru.   

5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia jeśli podane przez Kupującego dane są niepełne lub błędne. 

6. Podane w sklepie ceny zawierają podatek VAT.

7. W przypadku przedpłaty na konto do realizacji konsultacji następuje od 48h do 7 dni roboczych jeśli konsultacje uda się zaplanować po ustaleniach z Kupującym. Telefon kontaktowy w tej sprawie jest wykonywany , od momentu wpłynięcia na konto Sprzedającego należności za zakupy. Ostateczna realizacja i ustalenie terminu odbywa się indywidualnie. 

8. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do szczegółów i terminów realizacji konsultacji, bądź chwilowego braku czasu, Sprzedający zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu do momentu całkowitego wyjaśnienia z Kupującym wszystkich niewiadomych. 

9. Realizacja zamówienia odbywa się dopiero po potwierdzeniu go przez Kupującego.

10. Zwrotu zakupionych konsultacji można dokonać, tylko w sytuacji gdy nie dojdą do skutku. 

11. Po odbyciu konsultacji Kupujący ma prawo zgłosić reklamację w terminie 14 dni roboczych.  

      Spotkania mogą być nagrywane po wcześniejszym ustaleniu z Kupującym oraz ze jego zgodą

      i  tylko na podstawie nagrania można wnioskować o zwrot kosztów w przypadku niezadowolenia        lub zastrzeżeń co do jakości usługi.


WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY.
 
– Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy …………………………………………………………..– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
– Adres konsumenta(-ów)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
– Data
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(*) Niepotrzebne skreślić.

Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.

3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu.

bottom of page